Przejdź do treści

Kultura materialna wsi i sztuka ludowa

Drukuj

Teren powiatu garwolińskiego należy do ciekawych pod względem etnograficznym. We wsiach szeroko rozwinięte było tkactwo ludowe, głównie na użytek własny. Występowały wszystkie techniki tkackie. Różnorodność szlaków i wzorów przejawia się we wszystkich rodzajach tkanin. 

W niektórych wsiach mieszkali rzeźbiarze, którzy z zawodu byli rolnikami, niekiedy rzeźbiący w kamieniu -piaskowcu wydobytym z dna Wisły. Zachowały się też wycinanki, które dawniej były jedną z form dekorowania wnętrz chłopskich izb. W okolicznych wioskach można spotkać muzykujące rodziny, ludowych malarzy i poetów. 

Powiat garwoliński jest typowym powiatem rolniczym. Z ogólnej powierzchni 1 284 km2 63% - zajmują użytki rolne, z czego 49% - stanowią grunty orne, 13%,- łąki i pastwiska, 1%- sady. Lasy zajmują 28% ogólnej powierzchni. W strukturze zasiewów największą powierzchnię zajmują zboża i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej utrzymuje się głównie hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Na terenie gminy Wilga bogate są tradycje sadownicze i upraw truskawek. Przechowalnie owoców i warzyw zdolne są przyjąć jednorazowo 8 tyś. ton owoców. Natomiast gmina Maciejowice od lat słynie z upraw warzyw takich jak: cebula czy czosnek.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews