Przejdź do treści

Obrona Cywilna

Drukuj

Sprawy obrony cywilnej prowadzi inspektor Andrzej Dziudzik, tel. 25 682 27 66

Obrona cywilna, w rozumieniu artykułu 61 Pierwszego Protokółu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku, dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

1. Służba ostrzegawcza.
2. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
3. Przygotowanie i organizowanie schronów.
4. Obsługa środków zaciemnienia obiektów.
5. Ratownictwo techniczne.
6. Utrzymywanie służb medycznych, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną.
7. Walka z pożarami.
8. Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych.
9. Odkażanie i inne podobne działania ochronne.
10. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia.
11. Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami.
12. Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, doraźne grzebanie zmarłych.
13. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania.
14. Dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews