Przejdź do treści

Wyniki konsultacji

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza
Wyniki konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Drukuj

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań   wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2012 roku z zakresu  kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku  wpłynęły 2 oferty:  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie, na  realizację zadania Nr 1 ”Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci  młodzieży”oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Garwolinie na  realizację zadania Nr 2 „Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej , min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo-rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu w regionalnych lubwojewódzkich zawodach sportowych”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

Drukuj

OGŁOSZENIE

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH  PRZEZ POWIAT GARWOLIOŃSKI W ROKU 2012 W ZAKRESIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I SPORTU.

Czytaj więcej: NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2012

Drukuj

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2012
Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia

PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012”

Czytaj więcej: Konsultacje Programu Współpracy na rok 2012

Ogłoszenie

Drukuj
Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać pisemnie  kandydatów do Komisji Konkursowej  w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2011 roku w terminie do  dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizacje zadań  publicznych przez Powiat Garwoliński w 2011 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie