Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 10, październik 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Cichecki Szczepan – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - przewodniczący komisji przetargowej,

2) Zenon Gałązka – członek komisji przetargowej,

3) Krystyna Makulec - członek komisji przetargowej,

4) Urszula Kiliszek – członek komisji przetargowej,

5) Paweł Mitek – członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego zarządzeniem Nr 20/2012 z dnia 4 października 2012r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa stwierdziła, że zorganizowany w dniu 9 października 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 627 o pow. 0,3628 ha (KW Nr SI1G/00003931/5), 611 o pow. 0,2519 ha (KW Nr SI1G/00005480/2), 1926 o pow. 3,0030 ha (KW Nr SI1G/00004276/2), 2774/2 o pow. 0,1784 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2767/3 o pow. 0,3775 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2771 o pow. 0,2394 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 630 o pow. 0,2519 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2600/12 o pow. 1,3729 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 608/3 o pow. 0,0419 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 612 o pow. 0,2515 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 631 o pow. 0,2515 ha (KW Nr SI1G/00008720/8) i 626/2 o pow. 0,0868 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), których cena wywoławcza wynosiła 3 100 000 zł. (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych), zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews