Przejdź do treści
Brak grafik

Przyznanie stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: czwartek, 11, październik 2012

Na podstawie § 1 ust. 1oraz § 2, § 3 ust.1 i § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/87/2004 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego i zasad jego udzielania Zarząd Powiatu Garwolińskiego w dniu 09 października 2012 r. przyznał miesięczne stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, na okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., w kwocie 225 zł z następujących szkół:

 

 1. Przemysław Krogulec uczeń z Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP i CKU im. S. Staszica w Miętnem
 2. Aneta Owczarczyk uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 3. Michał Rybicki uczeń z Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 4. Dominika Buczek uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
 5. Justyna Wielgosz uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
 6. Ewelina Całczyńska uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie
 7. Iwona Jędrych uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie
 8. Paweł Bryzek uczeń z Technikum w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

 

Warunkiem koniecznym jest spełnienie przez kandydata jednego z poniższych trzech kryteriów:

 

 1. średnia ocen na świadectwie promocyjnym nie może być niższa niż 5.00,
 2. uczeń był laureatem co najmniej na szczeblu krajowym konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych,
 3. wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. Jednocześnie uczeń powinien posiadać za ostatni rok szkolny co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Oprócz tego uczeń powinien spełnić jeden z następujących warunków:

 

 1. aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego,
 2. przyczyniać się do promocji powiatu m.in. poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej ponad powiatowym,
 3. pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews