Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja

Utworzono: piątek, 12, październik 2012

OA.2111.3.2012                                              Garwolin, 12 października 2012 r.

INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie.

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna po wstępnej selekcji dopuściła do rozmowy kwalifikacyjnej dwie osoby. Ocena wiedzy merytorycznej i doświadczenia kandydatów, dokonana przez komisję rekrutacyjną wskazuje, że poziom wiedzy i umiejętności prezentowanych przez kandydatów jest niewystarczający do zatrudnienia na stanowisku objętym konkursem. Kandydaci uzyskali zaledwie 40% możliwych do zdobycia punktów, co świadczy o niezadowalającym przygotowaniu i nie daje rękojmi właściwego wykonywania zadań. Także zdaniem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie poziom wiedzy i doświadczenia nie zapewnia prawidłowego i samodzielnego wykonywania obowiązków Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie.

                                                                        STAROSTA

( - ) Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews