Nowe plany obrony cywilnej

Drukuj

We wrześniu 2012 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem przez powiat i gminy nowych planów obrony cywilnej. Termin zakończenia prac – 31.X.2013 roku.