Przejdź do treści

Sprawy obronne

Drukuj

Sprawy obronne prowadzi inspektor Andrzej Dziudzik, tel. 25 682 27 66.

Powiat Garwoliński realizuje zadania z zakresu obronności państwa wskazywane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz wynikające z przepisów prawa.

W zależności od wagi zjawisk kryzysowych zagrażających interesom państwa lub społeczności międzynarodowej realizowane są przedsięwzięcia charakterystyczne dla następujących stanów gotowości obronnej państwa:

1) stan stałej gotowości obronnej państwa – utrzymuje się w czasie pokoju, kiedy nie istnieją istotne zagrożenia zewnętrzne państwa. W tym stanie wykonywane są zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne mające na celu utrzymanie sprawności systemu obronnego państwa.

2) stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – wprowadzany jest w wypadku wprowadzenia zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, który wymaga uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu. W tym stanie wykonywane są zadania mające zapewnić przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia.

3) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny – wprowadzany jest dla odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W tym stanie realizuje się zadania umożliwiające przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej.

Realizację spraw obronnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz akty z nią związane.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews