Przejdź do treści
Brak grafik

Zaproszenie

Utworzono: czwartek, 25, październik 2012

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu garwolińskiego, które odbędzie się w dniu 26 października 2012 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16.

 

Na spotkaniu zostaną omówione propozycje do projektu Programu współpracy powiatu garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „PROGRAMEM WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012”
www.garwolin-starostwo.pl, który będzie podstawą do opracowania wspólnego Programu.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews