Przejdź do treści

INFORMACJA O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 26, listopad 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 26 lutego 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 627 o pow. 0,3628 ha, 611 o pow. 0,2519 ha, 1926 o pow. 3,0030 ha, 2774/2 o pow. 0,1784 ha, 2767/3 o pow. 0,3775 ha, 2771 o pow. 0,2394 ha, 630 o pow. 0,2519 ha, 2600/12 o pow. 1,3729 ha, 608/3 o pow. 0,0419 ha, 612 o pow. 0,2515 ha, 631 o pow. 0,2515 ha i 626/2 o pow. 0,0868 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 170 000 zł. (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynoszące 300 000 zł, płatne do 21 lutego 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

Przedmiotowe nieruchomości wchodzą w skład byłego ośrodka wypoczynkowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Na terenie ośrodka wypoczynkowego znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjny, dwa pawilony hotelowe, domki campingowe – 45 szt., budynek portierni, budynek gospodarczy, budynek pawilon – sanitariaty, budynek garażowy, basen otwarty, budynek trafostacji.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo–16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews