Przejdź do treści

Wykaz osób którym przyznano tytuł w 2008 roku

Drukuj

Zbigniew Włodarczyk w dziedzinie „Działalność samorządowa” za działalność na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Miastków Kościelny oraz budowanie i popularyzację idei samorządności. 

Piotr Ekiert w dziedzinie „Sport” za olbrzymi wkład w rozwój i popularyzację na terenie Powiatu Garwolińskiego kultury fizycznej i sportu. 

Edward Pikus w dziedzinie „Nauka i oświata” za wieloletnią działalność na rzecz edukacji i wychowania młodzieży. 

Alina Frelek w dziedzinie „Kultura i sztuka” za całokształt swojej wieloletniej działalności kulturalno – społeczno – pedagogicznej w szczególności kunszt pracy artystycznej. 

Kazimierz Paciorek w dziedzinie „Kultura i sztuka” za wieloletnią działalność społeczną i samorządową oraz popularyzację i pielęgnowanie tradycji kultury ludowej na terenie gminy Sobolew. 

Komenda Hufca „Orłów” ZHP w Garwolinie w dziedzinie „Działalność społeczna” za propagowanie idei wolontariatu oraz wychowanie i wspieranie młodych ludzi poprzez wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru. 

Henryk Mianowski w dziedzinie „Działalność społeczna” za działalność charytatywną na rzecz najuboższych oraz wsparcie finansowe i rzeczowe wielu akcji i imprez. 

Zbigniew Leszek w dziedzinie „Rozwój gospodarczy” za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu garwolińskiego w kraju i za granicą oraz aktywność w życiu społecznym, promocję sportu, kultury i oświaty poprzez jej stałe wsparcie finansowe. 

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie w dziedzinie „Rozwój gospodarczy” za działalność na rzecz zaspokajania potrzeb środowisk lokalnych, za ciągłe doskonalenie produktów i usług, budowanie dynamicznej i efektywnej instytucji finansowej.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews