Przejdź do treści

Wykaz osób którym przyznano tytuł w 2009 roku

Drukuj

Bank Spółdzielczy w Garwolinie w dziedzinie „Rozwój gospodarczy” za działalność na rzecz zaspakajania potrzeb środowisk lokalnych, ciągłego doskonalenia produktów i usług oraz budowania dynamicznej i efektywnej instytucji finansowej na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

Teresa Zofia Bąk w dziedzinie „Nauka i oświata” za duży wkład w rozwój oświaty i nauki na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

Andrzej Koszutski w dziedzinie „Działalność samorządowa” za działalność na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Sobolew i Powiatu Garwolińskiego oraz budowanie i popularyzację idei samorządności (jako radny sejmiku w 1994 roku był w grupie inicjatywnej rozbudowy Szpitala Rejonowego w Garwolinie). 

Marek Krawczyk w dziedzinie „Sport” za wieloletnią działalność związaną z pracą trenerską oraz za olbrzymi wkład w rozwój i popularyzację piłki nożnej na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

Ryszard Mikulski w dziedzinie „Sport” za olbrzymie zaangażowanie i wkład w promowanie sportu na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

Ochnik Sp. Zoo w dziedzinie „Rozwój gospodarczy” za całokształt wieloletniej działalności w zakresie rozwoju gospodarczego, oraz promocję Powiatu Garwolińskiego w kraju i za granicą poprzez wysokiej jakości produkty galanterii skórzanej oraz działalność charytatywną 

Orkiestra Dęta OSP w Trąbkach w dziedzinie „Kultura i sztuka” za oprawę muzyczną uroczystości patriotyczno-religijnych i imprez organizowanych przez Powiat Garwoliński oraz promocję powiatu na przeglądach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

Adam Pietrzak w dziedzinie „Nauka i oświata” za ogromny wkład w działalność społeczną oraz za założenie, rozwój i działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

Bogumiła Szeląg w dziedzinie „Działalność społeczna” za wieloletnią działalność społeczną oraz za postawę, charyzmę i oddanie na rzecz rozwoju Powiatu Garwolińskiego. 

Zespół Szkół Rolniczych CKUiP im. Stanisława Staszica w Miętnemw dziedzinie „Rolnictwo i ochrona środowiska” za upowszechnienie nowoczesnych metod w uprawie, ogrodnictwie i hodowli oraz wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, dostosowując się do wyzwań współczesnego świata oraz przemian społecznych i gospodarczych. 

Zespół Śpiewaczy w Woli Koryckiej Górnej w dziedzinie „Kultura i sztuka” za promowanie kultury ludowej i regionalnej poprzez występy artystyczne na przeglądach powiatowych i wojewódzkich.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews