INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 11, grudzień 2012 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 11 grudnia 2012r., wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Garwolińskiego, położonych w Garwolinie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

 

1) 2461/15 o pow. 0,2481 ha i 2461/17 o pow. 1,8547 ha,

2) 2461/19 o pow. 0,7311 ha i 2461/20 o pow. 0,6373 ha,

które przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.