Przejdź do treści

Wykaz osób którym przyznano tytuł w 2010 roku

Drukuj

W dniu 28 maja br. odbyło się posiedzenie Kapituły tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” 2010. W wyniku głosowania laureatami tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” zostały następujące osoby i instytucje: 

1. Pan Henryk Zając w dziedzinie „Działalność samorządowa”. Tytuł nadaje się za działalność na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Górzno oraz budowanie i popularyzację idei samorządności. 

2. Pani Renata Gałązka w dziedzinie „Nauka i oświata”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. 

3. Pan Jerzy Jarząbek w dziedzinie „Kultura i sztuka”. Tytuł nadaje się za całokształt wieloletniej działalności kulturalno – społecznej w szczególności kunszt pracy artystycznej. 

4. Pan Bogusław Godula w dziedzinie „Działalność społeczna”. Tytuł nadaje się za działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i podniesienia świadomości uczestników ruchu drogowego głównie dzieci i młodzieży. 

5. Pani Zofia i Izabela Kisiel, MG – T UKS „NO NAME” w dziedzinie „Sport”. Tytuł nadaje się za olbrzymi wkład w rozwój i popularyzację na terenie Powiatu Garwolińskiego kultury fizycznej i sportu a w szczególności cheerleadingu. 

6. ULKS „WILGA” Miastków w dziedzinie „Sport”. Tytuł nadaje się za olbrzymi wkład w rozwój i popularyzację na terenie Gminy Miastków Kościelny kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

7. Polski Czerwony Krzyż Oddział w Garwolinie w dziedzinie „Działalność społeczna”. Tytuł nadaje się za propagowanie i organizację honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi. 

8. Firma „SANTE” – A. Kowalski Spółka Jawna w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego w kraju i zagranicą w szczególności Gminy Sobolew oraz za aktywność w życiu społecznym i promocję żywności korzystnej dla zdrowia. 

9. Firma „LECHPOL LOGISTICS PARK” w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za działalność i zaangażowanie rozwój gospodarczy Powiatu Garwolińskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w szczególności dla osób niepełnosprawnych oraz budowanie dynamicznej i efektywnej firmy. 

10. Firma „INTERDRUK CORPORATION” w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za zaangażowanie i aktywność na rzecz wspierania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz za uczestnictwo i wsparcie akcji charytatywnych na terenie Powiatu Garwolińskiego. 

11. Spółdzielnia Usługowo – Produkcyjna „METROL” w dziedzinie „Rolnictwo i ochrona środowiska”. Tytuł nadaje się za wszechstronną działalność na rzecz rolników z terenu Powiatu Garwolińskiego.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews