Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 11, grudzień 2012 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora – przewodniczący komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki – członek komisji przetargowej,

3) Szczepan Cichecki - członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka – członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek – członek komisji przetargowej,

6) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 482/255/2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej stwierdziła, że zorganizowany w dniu 6 grudnia 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/1 o pow. 11,2199 ha (KW Nr SI1G/00037928/8), której cena wywoławcza brutto wynosiła 16 500 000 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT, zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews