Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Drukuj

OA.2110.2.2012                                                             Garwolin, dnia 12.12.2012

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GARWOLINIE

 

 

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie została wybrana Pani Beata Pasternak zamieszkała w Głoskowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W dniu 11 grudnia 2012 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na urzędnicze stanowisko – inspektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Panią Beatę Pasternak. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 6 listopada 2012 r.

Pani Beata Pasternak posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. posiada ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku administracja.

Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym i Kodeksu postępowania administracyjnego. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko zna specyfikę pracy w administracji samorządowej, w tym strukturę i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Kandydatka dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera i potrzebnych programów graficznych oraz posiada 3-letnie doświadczenie w pracy introligatorskiej.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Beata Pasternak posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.

STAROSTA

( - ) Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews