Przejdź do treści
Brak grafik

Projekt „Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły” przyjęty przez Komitet Sterujący

Utworzono: piątek, 14, grudzień 2012

starosta konferencja22Dnia 12 grudnia 2012 roku, w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego „Programu” w obecności Wojewodów i Starostów z ośmiu województw Regionu Wodnego Wisły Środkowej, na którym przyjęto treść „Programu”.

W przyszłym roku będzie konsultowany z mieszkańcami 8 województw. Realizowany ma być w latach 2015-2030 – po akceptacji Rady Ministrów. 

starosta konferencjaW konferencji wzięli udział m.in. samorządowcy z Mazowsza.

Program” - oprócz działań nietechnicznych - zawiera zadania z zakresu inżynierskich środków ochrony przed powodzią. Działania te obejmują remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych, budowę i odbudowę urządzeń hydrotechnicznych, budowę polderów, suchych zbiorników, obiektów małej retencji i systemów melioracyjnych oraz przedsięwzięcia związane z regulacją rzek.

W zadaniu nr 10 „Program” zakłada budowę dwóch wodowskazów na rzece Wiśle między wodowskazami w Dęblinie i Gusinie. Stanowisko Powiatu Garwolińskiego, określone na etapie konsultacji z samorządami, uzasadniające potrzebę lokalizacji jednego wodowskazu na prawym brzegu Wisły, na wysokości miejscowości Przewóz w Gminie Maciejowice, zostało uwzględnione przez autorów „Programu”.

Zadania nr 45, 46, 49, 50 Programu” zakładają przebudowę wału prawobrzeżnego Wisły na odcinkach dotychczas nie zmodernizowanych w sposób oczekiwany przez Powiat Garwoliński.

Zadania nr 47 i 48 „Programu” zakładają przebudowę (odpowiednio) lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Okrzejki. Stanowisko Powiatu Garwolińskiego, określone na etapie konsultacji z samorządami, uzasadniające potrzebę przebudowy dalszych 1500 m prawego wału rzeki Okrzejki, zostało uwzględnione przez autorów „Programu”. Zrealizowanie tego zadania ochroni przed zatapianiem tereny rolnicze i kilkanaście posesji miejscowości Bączki.

Zadania 51 i 52 zakładają przebudowę (odpowiednio) lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Wilgi w sposób oczekiwany przez Powiat Garwoliński.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews