Przejdź do treści

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Drukuj

 

obw2011pazdzDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

obwieszczenie1.pdf

Załącznikiem do powyższego obwieszczenia jest formularz składania wniosków:

wniosek cz.i.pdf

wniosek cz.ii.pdf

 

Więcej informacji na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl .

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews