Przejdź do treści

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań  wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2013 roku z zakresu  kultury fizycznej i sportu.

 

       Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku  wpłynęła 1 oferta:   Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Garwolinie na  realizację zadania Nr 2 „Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo-rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu w regionalnych   lub wojewódzkich  zawodach  sportowych”.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 roku Komisja przeprowadziła postępowanie konkursowe na  realizację zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz  zaopiniowała pozytywnie ofertę Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację przedmiotowego zadania „Nr 2”.

W dniu 28 lutego 2013 roku na posiedzeniu Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaakceptował w/w  ofertę i przyznał na realizację zadania Nr 2 „Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo-rekreacyjnych i reprezentowanie  powiatu w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych”

dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Garwolinie dotację
 w    wysokości       20.000       złotych.

                 Starosta Powiatu Garwolińskiego                                             
                   /-/    Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews