Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 08, marzec 2013 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Szczepan Cichecki – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - przewodniczący komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

4) Urszula Kiliszek - członek komisji przetargowej,

5) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 511/19/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej, stwierdziła, że zorganizowany w dniu 5 marca 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1078 o pow. 0,0065 ha (KW Nr SI1G/00049114/6), której cena wywoławcza brutto wynosiła 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT, zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews