Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 13, marzec 2013 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Szczepan Cichecki – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - przewodniczący komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

4) Urszula Kiliszek - członek komisji przetargowej,

5) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 511/19/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej, przeprowadziła w dniu 5 marca 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1079 o pow. 0,0066 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00049114/6.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosiła 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 5 100 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych).

Nabywca nieruchomości: Zbigniew Piotr Leszek.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews