Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Utworzono: poniedziałek, 08, kwiecień 2013

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresu  kultury fizycznej i sportu   wspieranego przez Powiat Garwoliński w 2013 roku

       

 

 

Na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku  wpłynęła
1 oferta:   Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie na  realizację zadania Nr 1 „Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier  i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2013 roku Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie konkursowe na  realizację zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oferty
i  zaopiniowała pozytywnie ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Garwolinie na realizację
przedmiotowego zadania „Nr 1”.

W dniu 4 kwietnia  2013 roku na posiedzeniu Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaakceptował w/w  ofertę i przyznał na realizację zadania Nr 1 „Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier  i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży”.

dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie dotację
 w    wysokości       30.000,00  złotych.

             Starosta Powiatu Garwolińskiego

               /-/    Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews