Przejdź do treści

Ekologia

Drukuj

Atutem terenów powiatu garwolińskiego jest bogata flora i fauna. W okolicznych lasach podstawowym gatunkiem drzew jest sosna, tworząca głównie bory suche, czasami bory świeże, rzadziej mieszane. Ciekawie pod względem flory przedstawia się wiele parków dworskich z XVIII-XIX wiecznym drzewostanem. Bogata szata roślinna stanowi niewątpliwie dużą atrakcję zarówno dla botaników jak i dla turystów. Warto wspomnieć o wielu pomnikach przyrody, rzadko spotykanych jesionach wyniosłych, lipach drobnolistnych czy okazach starych dębów szypułkowych dochodzących w obwodzie do 7 metrów. 

W tychże lasach spotykamy łosie, dziki, borsuki, kuny. Nad rzeką Wilgą utrzymuje się stanowisko bobrów, a i wydra nie jest tu rzadkością, co dowodzi, że degradacja środowiska nie postąpiła zbyt daleko. W starych kościelnych wieżach znajdują się siedliska nietoperzy. 

Na terenie powiatu występuje duża różnorodność gryzoni, ptaków (nawet bardzo rzadkie bociany czarne) i płazów. 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Siedleckiego z dnia 30 września 1993 roku na terenie powiatu garwolińskiego znajduje się Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu pow. 70 070 ha obejmuje prawobrzeżny fragment doliny Wisły. Administracyjnie obszar ten należy do 11 gmin: Kołbiel, Siennica, Parysów, Pilawa, Osieck, Sobienie Jeziory, Garwolin, Wilga, Łaskarzew, Maciejowice i Sobolew. 
Bardzo dużą powierzchnię /7855 ha/ zajmują tereny leśne zaliczone do lasów ochronnych, z czego na lasy zieleni wysokiej przypada 249 ha, lasy masowego wypoczynku 6033 ha, krajobrazowe 1571 ha i glebochronne niespełna 2 ha. 

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 38a z dnia 24 stycznia 2001 roku został utworzony Mazowieckie Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka / Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 13 poz. 118/. 

Część gminy Pilawa znajduje się w granicach otuliny parku, granica otuliny biegnie od granicy gminy Osieck z gminą Pilawa :

  • zachodnią stroną drogi Augustówka - Jaźwiny, w kierunku południowym,
  • południową stroną linii kolejowej, w kierunku zachodnim, od granicy z gminą Osieck

TURYSTYKA 

Powiat garwoliński zachęca ciszą, świeżym powietrzem i malowniczymi krajobrazami typowymi dla Mazowsza. W takich gminach jak Wilga, Maciejowice, Sobolew czy Trojanów można znaleźć znakomite warunki do wypoczynku, czemu służą liczne ośrodki wypoczynkowe. Dodatkowym walorem są płynące przez ziemię garwolińską uroczymi zakolami dopływy Wisły: Wilga, Okrzejka i Promnik. Powstająca baza agroturystyczna umożliwia spędzenie urlopu w kontakcie z naturą i mieszkańcami wsi, oferując piękne lasy, jeziorka lub jazdę konną. Gmina Wilga posiada na terenie Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego atrakcyjne działki przeznaczone pod inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego. 

Dużą atrakcją Powiatu Garwolińskiego jest Leśna Ścieżka Przyrodniczo – Kulturowa, położona w Leśnictwie Huta Garwolińska. Ścieżka ekologiczna prowadzi przez lasy, łąki, obok upraw leśnych i stawu, wzdłuż wiekowej alei drzew. Trasa ścieżki ma kształt pętli o długości 3,8 km, a czas jej przejścia wynosi około 2 –2,5 godz. Zwiedzanie ścieżki jest bezpłatne. Ścieżkę można odwiedzać o każdej porze roku: wiosną obserwować budzącą się do życia przyrodę, latem – pełnię wegetacji, jesienią podziwiać bogatą pełnię barw lasu, a zimą poszukać tropów zwierząt leśnych lub podjąć próbę rozpoznawania drzew znajdujących się 
w stanie spoczynku. 

Ścieżka rozpoczyna się na parkingu, gdzie oprócz miejsc parkingowych znajduje się miejsce na ognisko, sanitariaty, a także okazała wiata na 40 osób, zadaszona z ławostołami. Na trasie ścieżki znajdują się tablice informacyjne i tematyczne przedstawiające różne zagadnienia związane z lasem i jego mieszkańcami.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews