Przejdź do treści

INFORMACJA O O GŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 14, czerwiec 2013 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/1 o pow. 11,2199 ha (KW SI1G/00037928/8).

 

Przetargi ustne nieograniczone, pierwszy i drugi na sprzedaż w/w nieruchomości, które odbyły się odpowiednio w dniu 6 grudnia 2012r. i w dniu 30 kwietnia 2013r., zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin: strefa zabudowy związanej z przemysłem oznaczonej symbolem „1P”.

Cena wywoławcza nieruchomości w trzecim przetargu wynosi brutto 12 500 000 zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT . Postąpienie wynosi 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 700 000 zł. (słownie: siedemset tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 4 września 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się: na stronie internetowej www.garwolin-starostwo.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews