Przejdź do treści

Wykaz osób którym przyznano tytuł w 2013 roku

Drukuj

DSC08023 - Kopia

Po raz dziewiąty Kapituła tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest wykonawcą uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego NR XXVII/176/2005 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustanowienia w/w tytułu. 15 czerwca br. podczas uroczystych obchodów Dni Garwolina i Dni Powiatu Garwolińskiego, tegoroczni laureaci tytułu otrzymali statuetki z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Zadrożnej i Starosty Garwolińskiego Marka Chciałowskiego.

W dniu 5 czerwca Kapituła przyznająca tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, po raz dziewiąty wyróżniła tych, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji Powiatu Garwolińskiego.

Celem przyznawania tytułu jest potrzeba wyróżnienia osób i instytucji, które poprzez swoją działalność i realizację zadań zasługują na szczególne uznanie poprzez nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Garwolińskiego, albo też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

W wyniku głosowania laureatami tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w roku 2013 zostały następujące osoby i instytucje:

  1. Pan Adam Struzik w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.
  2. Pan Stefan Gora w dziedzinie „Działalność społeczna”. Tytuł nadaje się za pracę społeczną na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz za aktywną działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, wspieranie kultury i tradycji pożarnictwa na terenie Powiatu Garwolińskiego.
  3. Pośmiertnie Pan Adam Bogusz w dziedzinie „Działalność samorządowa”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność w samorządach miasta Garwolin i powiatu garwolińskiego na rzecz rozwoju Ziemi Garwolińskiej, a także budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.
  4. Pan Piotr Grudzień w dziedzinie „Sport” . Tytuł nadaje się za wybitne osiągnięcia sportowe, popularyzację sportu i współzawodnictwo sportowe wśród osób niepełnosprawnych oraz promowanie Powiatu Garwolińskiego w kraju i poza jego granicami uczestnicząc w międzynarodowych igrzyskach oraz Paraolimpiadach zajmując najwyższe lokaty.
  5. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Garwolinie w dziedzinie „Nauka i oświata”. Tytuł nadaje się za działalność edukacyjną, podwyższanie i doskonalenie umiejętności młodzieży jak i dorosłych oraz działalność na rzecz Powiatu Garwolińskiego.
  6. Gospodarstwo Rolne Sp. z.o.o w Miętnem w dziedzinie „Rolnictwo i ochrona środowiska". Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność w zakresie kształcenia praktycznego z wiedzy rolniczej wśród młodzieży oraz za wprowadzanie nowoczesnych metod i technologii upraw zbóż, hodowli zwierząt, jako jedno z największych gospodarstw rolnych na terenie Powiatu Garwolińskiego spełniało funkcję ośrodka egzaminacyjnego w celu podnoszenia kwalifikacji.
  7. Zespół Ludowy „IWOWIANKI” z Iwowego w dziedzinie „ Kultura i sztuka”. Tytuł nadaje się za kultywowanie i ochronę autentycznych wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego oraz zachowania twórczego rozwoju tradycyjnych treści kultury ludowej poprzez dorobek artystyczny z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu w skład kapituły wchodzą: Przewodnicząca Rady Powiatu – jednocześnie przewodnicząca kapituły, Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu. W roku bieżącym do konkursu złożono 22 wnioski. Kapituła w każdej z dziedzin przyznała po jednej statuetce.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews