Przejdź do treści

Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli

Drukuj
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin,
tel./fax (025) 68 – 43 – 010  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KARTA INFORMACYJNA NR 5 

ROZPARTYWANIE SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI


PODSTAWA PRAWNA: 
1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., 
Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek. 
2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej. 
2. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Organizacyjno – Administracyjny, mający swoją lokalizację w głównym budynku przy 
ul. Staszica 15, pater, pokój 12,14, tel. (025) 68 43 010 w. 33-34. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN OPOWIEDZI: 
1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 
2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
1. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazana w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. 
2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. 

UWAGI: 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu. 

ZAŁĄCZNIKI: 
Brak. 

PLIKI DO POBRANIA: 
Brak plików do pobrania.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews