Sprzątanie Świata – Polska 2013

Drukuj

W tym roku akcja sprzątania świata prowadzona będzie w dniach 20 – 22 września pod hasłem : „ Odkrywamy czystą Polskę”

Tegoroczna akcja ma na celu skupienie uwagi głównie na działaniach z zakresu edukacji odpadowej. Wprowadzony niedawno nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma szanse zadziałać, jeśli wszyscy mieszkańcy będą wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i co zrobić, by było ich jak najmniej.

Zachęcamy do czynnego udziału w akcji zarówno szkoły, jak i urzędy oraz organizacje działające na terenie naszego powiatu. Jak co roku, Starostwo Powiatowe włączając się do akcji, przekaże Urzędom Gmin, Nadleśnictwu oraz szkołom będącym jednostkami organizacyjnymi Powiatu, rękawice lateksowe, worki oraz plakaty propagujące akcję.