Przejdź do treści

ZASŁUŻENI DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2014

Drukuj

 ZASŁUŻENI DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2014

Po raz dziewiąty Kapituła tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest wykonawcą uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego NR XXVII/176/2005 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustanowienia w/w tytułu. 15 czerwca br. podczas uroczystych obchodów Dni Garwolina i Dni Powiatu Garwolińskiego, tegoroczni laureaci tytułu otrzymali statuetki z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Zadrożnej i Starosty Garwolińskiego Marka Chciałowskiego.

 

 

W dniu 4 czerwca Kapituła przyznająca tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, po raz dziesiąty wyróżniła tych, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji Powiatu Garwolińskiego.

 

Celem przyznawania tytułu jest potrzeba wyróżnienia osób i instytucji, które poprzez swoją działalność i realizację zadań zasługują na szczególne uznanie poprzez nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Garwolińskiego, albo też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

W wyniku głosowania laureatami tegorocznego tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” zostały następujące osoby i instytucje:

 

1.Pan Tadeusz Zając „Meliorant” i Spółka w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.

 

2.Pan Stanisław Owczarczyk w dziedzinie „Działalność społeczna”. Tytuł nadaje się za zaangażowanie społeczne na rzecz kultywowania tradycji i ochronę dziedzictwa kulturowego dawnej wsi oraz autentycznych wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego.

 

3.Pan Wiesław Gąska w dziedzinie „Działalność samorządowa”. Tytuł nadaje się za 16 – letnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Borowie, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.

 

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolinie w dziedzinie „Nauka i oświata”. Tytuł nadaje się za 45 – letnią działalność szkoły w dziedzinie oświaty i wychowania młodzieży, osiągnięcia w regionie, województwie i kraju w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz promocję Powiatu Garwolińskiego.

 

5.Nadleśnictwo Garwolin w dziedzinie „Rolnictwo i ochrona środowiska”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność, zaangażowanie w realizację zadań gospodarki leśnej oraz promocję i działania w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem edukacji ekologicznej na terenie Powiatu Garwolińskiego.

 

6.Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w dziedzinie „Kultura i sztuka”. Tytuł nadaje się za całokształt działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz społeczności lokalnej, za kultywowanie i ochronę wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego oraz zachowanie twórczego rozwoju tradycyjnych treści kultury poprzez dorobek artystyczny z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

 


 

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu w skład kapituły wchodzą: Przewodnicząca Rady Powiatu – jednocześnie przewodnicząca kapituły, Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu. W roku bieżącym do konkursu złożono 15 wniosków. Statuetki zostały przyznane w sześciu dziedzinach. W bieżącym roku nie została przyznana statuetka w dziedzinie sport.

 

 

Foto. Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Garwolin

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews