Termomodernizacje obiektów oświatowych

Drukuj

W roku bieżącym Powiat Garwoliński podjąła się termomodernizacji następujących jednostek oświatowych:

- Termomodernizacja budynku ZS im Marszałak Jozefa Piłsudskiego w Garwolinie

- Termomodernizacja budynku Zespolu Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sobolewie

  

Łączna wartość wykonania robót wynosi  prawie milion złotych . Środki finansowe pochodzą z umorzeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.