Przejdź do treści

Wydawanie kart wędkarskich

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 26
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127
tel. (025) 68-42-800 wew 813-815
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 26

WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH


PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1476 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.) 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zaświadczenie o zadaniu egzaminu na kartę wędkarską.
2. Fotografia 1 sztuka.
3. Dowód wpłaty kwoty 10 zł za wydanie w/w karty.

4. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę za wydanie karty w wysokości 10 zł należy uiścić w punkcie bankowym, w budynku Starostwa (parter) przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul.Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127, tel. (025) 68-42-800 w. 813-815. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
1. Karty wędkarskie wydawane są zgodnie z właściwością terytorialną tj. dla osób zamieszkałych na terenie powiatu garwolińskiego.
2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
3. Osoba zainteresowana uzyskaniem karty wędkarskiej musi zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb, z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej - jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy, co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.
W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony do przeprowadzania egzaminów osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpi do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek. Aktualnie na terenie powiatu organizacją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską jest Koło Wędkarskie: Nr 17 w Łaskarzewie tel. 25 684 56 94; Nr 19 w Garwolinie tel. 603 878 252, Nr 45 w Garwolinie tel. 25 682 18 68, Nr 51 w Pilawie tel. 508 544 411, Nr 11 w Żelechowie tel. 604 567 707, Nr 14 w Sobolewie tel. 502 133 631 oraz Nr 15 w Maciejowicach tel. 505 118 935.

ZAŁĄCZNIKI: 
karta infor. wydawanie karty wedkarskiej.doc

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek-karta wd.-2020.doc

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews