Przejdź do treści
Brak grafik

Razem możemy więcej !

Utworzono: piątek, 14, listopad 2014

Zarząd i Rada Powiatu Garwolińskiego 2011 - 2014

Tak niedawno wszystko się zaczęło, a już za chwilę minie 4 lata. Dla Powiatu Garwolińskiego ta kadencja była bardzo udana, jedna z lepszych w historii odrodzonego samorządu. Jesteśmy w czołówce Mazowsza – podsumował ostatnią sesję Rady Powiatu Starosta Garwoliński Marek Chciałowski.

 

 

Ostatnia w tej kadencji XLII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego odbyła się 5 listopada w Zielonym Dworze w Miętnem. Podsumowana została czteroletnia praca Zarządu i Rady Powiatu. Przedstawiono również wyzwania jakie stoją przed radą przyszłej kadencji. Na uroczystej sesji Przewodnicząca Rady Urszula Zadrożna podsumowała jak kształtowała się rada w ciągu ostatnich czterech lat, a także przypomniała najważniejsze sukcesy samorządu.

 

W tym czasie Rada Powiatu podjęła 263 uchwały w ważnych kwestiach m.in. budżetu, oświaty, ochrony zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa, nieruchomości, współpracy z organizacjami, współpracy zagranicznej i wiele innych. Zajmowała również stanowisko dotyczące m.in. systemu ratownictwa medycznego, projektu zniesienia Sądu Rejonowego w Garwolinie, zamiaru zniesienia posterunków policji, zwiększenia kontraktów dla SP ZOZ w Garwolinie czy zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Medal Pro Masovia dla Powiatu Garwolińskiego wręczył Marszałek Adam Struzik

 

Z okazji 15 lat odrodzonego Powiatu Garwolińskiego zostaliśmy uhonorowani medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.

 

 

GARWOLIŃSKI powiat DUZYCH INWESTYCJI

 

Głos zabrał również starosta, który przypomniał o nagrodzie odebranej niedawno z rąk Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w konkursie zorganizowanym przez PAIIZ za najlepszą Strefę Aktywności Gospodarczej na Mazowszu i w Polsce. - Bardzo często nasz powiat jest stawiany za wzór. Podkreślano, że mało który powiat bierze się za takie zadnia, przeważnie jest to domena gmin. My, pomimo wielu osób wątpiących, szliśmy do przodu, dziś cała strefa oraz tereny przyległe zostały w pełni uzbrojone. Pierwsza działka w strefie ma już inwestora – powiedział starosta.

 


Rada przeznaczyła na inwestycje ponad 73 mln złotych. Pozyskano ponad 25 milionów zł środków unijnych, z czego 19 milionów zł są to środki zainwestowane w strefę, 2,5 miliona zł środki na wyposażenie szkół i starostwa w nowoczesny sprzęt informatyczny. Kwotę około 4 milionów zł przeznaczyliśmy na praktyki, dodatkowe zajęcia oraz odpowiednie pomoce potrzebne placówkom oświatowym. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja warsztatów w ZSP nr 2 w Garwolinie za kwotę ponad 7 mln zł. W tej kadencji wyremontowaliśmy ponad 70 km dróg, a wydatki na inwestycje drogowe sięgają kwoty ok. 30 milionów zł. Łączne wydatki inwestycyjne związane z edukacją, opieką wychowawczą oraz kulturą fizyczną sięgnęły kwoty ponad 19 mln zł. 2 miliony zł przeznaczono na dofinansowanie przez powiat budowy krytej pływalni w Garwolinie. W mijającej kadencji skierowano 24 miliony zł środków unijnych na modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego.

 

„ Nadszedł czas bardzo ważnych decyzji dla naszych "Małych Ojczyzn". O ich przyszłości Polacy rozstrzygną na pokolenia, bo przed nami największy w historii i prawdopodobnie ostatni tak duży unijny budżet dla samorządów, dlatego kluczowe jest kto i jak będzie nim gospodarował. Przed nami nowa perspektywa, nowe wyzwania. Niech będzie ona równie dobra jak minione lata.”

Starosta Garwoliński Marek Chciałowski

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews