Przejdź do treści
Brak grafik

INFORMACJA

Utworzono: środa, 26, listopad 2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W GARWOLINIE Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Garwolinie została wybrana Pani Diana Kwiatkowska zamieszkała w Garwolinie.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W dniu 18 listopada 2014 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na  urzędnicze stanowisko – inspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Garwolinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Panią Dianę Kwiatkowską. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 30 października 2014 r.

Pani Diana Kwiatkowska posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. posiada ukończone studia magisterskie oraz podyplomowe.

Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością przepisów prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o samorządzie powiatowym i Kodeksu postępowania administracyjnego. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko zna specyfikę pracy w administracji samorządowej, w tym strukturę i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Kandydatka dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera oraz posiada doświadczenie w pracy związanej z rejestracją pojazdów.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Diana Kwiatkowska posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.

 

 

STAROSTA

 ( - ) Marek Chciałowski

 

Garwolin, dnia 26.11.2014

OA.2110.3.2014

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews