Przejdź do treści

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 31
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin
tel./fax (025) 68-43-010 wew. 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 31

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO POWIETRZA GAZÓW LUB PYŁÓW Z INSTALACJI


PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 220 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r . poz. 1232 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. z 2012 r. ,poz. 1031)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie pozwolenia – spełniający wymogi określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r . poz. 1232 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 2011 zł lub 506 zł (zgodnie z częścią III pkt 40 kol. III zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie, mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 wew. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
Brak.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

karta pozwolenia na gazy i pyy.doc

PLIKI DO POBRANIA:
Brak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews