Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 19, grudzień 2014 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 1/179/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie:

 

1) Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji przetargowej,

2) Anna Świetlicka   – członek komisji przetargowej,

3) Szczepan Cichecki - członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka      – członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek    – członek komisji przetargowej,

przeprowadziła w dniu 16 grudnia 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/15 o pow. 0,2481 ha i 2461/17 o pow. 1,8547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

Liczba osób, które wpłaciły wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu: 1.

Liczba osób, które nie zostały dopuszczone do przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosiła 2 000 000 zł. (słownie: dwa miliony złotych).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba która wpłaciła wadium, nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews