Przejdź do treści
Brak grafik

Dziękujemy za pamięć i życzenia !

Utworzono: poniedziałek, 05, styczeń 2015

Starosta Garwoliński Marek Chciałowski składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość kartek, które do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera

Poseł na Sejm RP Marek Sawicki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka

Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek

Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski

Poseł do Sejmu RP Andrzej Kania

Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski

Senator RP Robert Adam Mamątow

Biuro Senatorskie Marii Koc

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak

Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski

Starosta Rycki Stanisław Jagiełło
i Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego Hanna Czerska-Gąsiewska

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski, Wicestarosta Józef Rychlik i Przewodniczący Rady Michał Okniński

Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Maciej Dobrzyński
oraz Przewodniczący rady Powiatu Grójeckiego Władysław Kumorek

Teresa Bąk - członek Zarządu Powiatu

Przewodnicząca Ewa Przesławska
Wójt Gminy Stanisław Kostyra
i Przewodnicząca Rady Gminy Sylwester Pawelec

Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Borowie Alicja Szaniawska

Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski
i Przewodniczący Rady Marek Jonczak

Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk

i Przewodniczący Rady Gminy Iwona Pluta

Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak
i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek

Wójt Gminy Kłoczew Zenon Stefanowski
i Przewodniczący Rady Gminy Marek Cąkała

Burmistrz Miasta Łaskarzew Lidia Sopel-Sereja
i Przewodniczący Miejskiej Rady Michał Pałyska

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Jerzy Błachnio

Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński wraz ze współpracownikami oraz Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice Paweł Jaworski

Wójt Gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń i Przewodniczący Rady Gminy Marcin Zając

Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian

Wójt Gminy Sobolew Andrzej Koszutski i Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski

Wójt Gminy mgr Łukasz Szychowski i Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Jacek Bogusz

Dyrektor Mariusz Frankowski Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Stowarzyszenie Historyczne im. 1 Pułku Strzelców Konnych

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”

Zarząd, Prezes Zarządu Artur Dąbrowski oraz Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrekcja i Pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Kierownik Biura Powiatowego Maria Całka

Kierownik Rejonu GDDKiA Stefan Mazurek

Prezes KRUS Artur Brzóska

insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

Mł. insp. Adam Czyżewski Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie

St. bryg. mgr inż. Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Ppłk mgr inż. Mirosław Łyżwa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie

Prezes OSP Miętne Adam Kocyk

Prezes Sądu Rejonowego w Garwolinie Waldemar Szostek

Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach Kazimierz Sujka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Bogdan Kozioł

Dyrektor SP ZOZ w Garwolinie Krzysztof Żochowski

Nadleśniczy Jan Karwowski i Pracownicy Nadleśnictwa Garwolin

Nadleśniczy Artur Dawidziuk i Pracownicy Nadleśnictwa Celestynów

Dyrektor Marek Jonczak i Pracownicy PZD w Garwolinie

Dyrektor Waldemar Zaręba i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie

Dyrektor Oddziału Bank Polski w Garwolinie Anna Ściblak

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maria Stefanowska

Prezes ZNP Oddział Garwolin Halina Poszytek

Dyrektor CSiK Jarosław Kargol wraz z pracownikami

Ochotnicza Straż Pożarna w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezes Zarządu LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Krzysztof Tomaszek

Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność Garwolin Przemysław Stępniewski

Prezes Oddziału ZIW R.P w Garwolinie Edmund Żurawek

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Załoga OSM w Woli Rębkowskiej

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Garwolinie

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem Zdzisław Majewski

Dyrektor Hanna Wilczek, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Dyrektor Ewa Flaga, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie Grzegorz Szymczak

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie,

Dyrektor mgr Grażyna Sałasińska

Dyrektor Leszek Urawski, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

Dyrektor Regina Gromoł ZS nr 1 w Żelechowie

Dyrektor Zespołu Szkół w Żelechowie Krzysztof Ośka

Dyrektor Joanna Ostrowska, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkól im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Wychowankowie, pracownicy oraz dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych i Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie

Dyrekcja, wychowawcy, pracownicy oraz wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach

Dyrekcja oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

Siostra Dyrektor, Mieszkanki i Pracownicy DPS w Życzynie

Wychowankowie i członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przystań” w Garwolinie

Dyrektor Antonina Maraszek i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Budziskach

Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół w Michałówce

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Życzynie

Dyrekcja, Uczniowie i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Duwjęzycznymi w Garwolinie

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku

COLLEGIUM MAZOVIA Kanclerz mgr inż.arch. Mariusz Szabłowski i Rektor dr Bożena Piechowicz

Członek Zarządu Polskie Radio SA Henryk Cichecki

Rektor, Kanclerz i Senat Społecznej Akademii Nauk

Dziekan oraz Pracownicy Dydaktyczni i Administracyjni Społecznej Akademii Nauk Wydział Zamiejscowy w Garwolinie

Redakcja Echa Katolickiego

Redakcja portalu Garwolin24.com

Redakcja gazety powiatu garwolińskiego Twój Głos

Prezes Zarządu Artur Radwan Koleje Mazowieckie

CORA Garwolin

Kierownik Inspektoratu ZUS w Garwolinie Ignacy Kozak

Przedsiębiorcze Kobiety” Justyna Dybcio i Barbara Jarzyna

Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "SCh" w Garwolinie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie

"REM - WOD" Sp. z o.o. w Kielcach

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Wojciech Błażejczyk

Zarząd i Pracownicy Zakładu Budowy i Eksploatacji
Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem

Prezes Zarządu Czesław Warsewicz blueocean

Bank BGŻ Patryk Pałyska oraz pracownicy Oddczaiłu w Garwolinie

Zarząd i pracownicy firmy Wil-Sad

Jarosław Wyglądała Ekolider

PPUH „Plast Bet” Jan Maciejowski

POLAGROS” Agnieszka Napłoszek

Prezes, Trenerzy i Członkowie MG-T „NO NAME” Garwolin

Zarząd i Pracownicy Level Prezes Zarządu Renata Ługowska

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. w Węgrowie

Polska Spółka Gazownictwa

Księgarnia "KROKUS"

AkzoNobel

Redakcja MójDomPlus

Prezes Stanisław Stępień Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna "Metrol" Maciejowice

Firma CUADRILLA RESOURCES

SEDKOMP

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie

Zarząd Pegaz Grup wraz z Pracownikami

Zespół Digitex

Urszula Goliszewska z Rodziną

  

 

Starosta Garwoliński Marek Chciałowski składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość kartek, które do nas nadeszły.Życzenia nadesłali:

Ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera

Poseł na Sejm RP Marek Sawicki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka

Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek

Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski

Poseł do Sejmu RP Andrzej Kania

Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski

Senator RP Robert Adam Mamątow

Biuro Senatorskie Marii Koc

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak

Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski

Starosta Rycki Stanisław Jagiełło
i Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego Hanna Czerska-Gąsiewska

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski, Wicestarosta Józef Rychlik i Przewodniczący Rady Michał Okniński

Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Maciej Dobrzyński
oraz Przewodniczący rady Powiatu Grójeckiego Władysław Kumorek

Teresa Bąk - członek Zarządu Powiatu

Przewodnicząca Ewa Przesławska
Wójt Gminy Stanisław Kostyra
i Przewodnicząca Rady Gminy Sylwester Pawelec

Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Borowie Alicja Szaniawska

Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski
i Przewodniczący Rady Marek Jonczak

Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk

i Przewodniczący Rady Gminy Iwona Pluta

Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak
i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek

Wójt Gminy Kłoczew Zenon Stefanowski
i Przewodniczący Rady Gminy Marek Cąkała

Burmistrz Miasta Łaskarzew Lidia Sopel-Sereja
i Przewodniczący Miejskiej Rady Michał Pałyska

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Jerzy Błachnio

Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński wraz ze współpracownikami

oraz Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice Paweł Jaworski

Wójt Gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń

i Przewodniczący Rady Gminy Marcin Zając

Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian

Wójt Gminy Sobolew Andrzej Koszutski i Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski

Wójt Gminy mgr Łukasz Szychowski i Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Jacek Bogusz

Dyrektor Mariusz Frankowski Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Stowarzyszenie Historyczne im. 1 Pułku Strzelców Konnych

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”

Zarząd, Prezes Zarządu Artur Dąbrowski oraz Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrekcja i Pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Kierownik Biura Powiatowego Maria Całka

Kierownik Rejonu GDDKiA Stefan Mazurek

Prezes KRUS Artur Brzóska

insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

Mł. insp. Adam Czyżewski Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie

St. bryg. mgr inż. Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Ppłk mgr inż. Mirosław Łyżwa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie

Prezes OSP Miętne Adam Kocyk

Prezes Sądu Rejonowego w Garwolinie Waldemar Szostek

Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach Kazimierz Sujka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Bogdan Kozioł

Dyrektor SP ZOZ w Garwolinie Krzysztof Żochowski

Nadleśniczy Jan Karwowski i Pracownicy Nadleśnictwa Garwolin

Nadleśniczy Artur Dawidziuk i Pracownicy Nadleśnictwa Celestynów

Dyrektor Marek Jonczak i Pracownicy PZD w Garwolinie

Dyrektor Waldemar Zaręba i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie

Dyrektor Oddziału Bank Polski w Garwolinie Anna Ściblak

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maria Stefanowska

Prezes ZNP Oddział Garwolin Halina Poszytek

Dyrektor CSiK Jarosław Kargol wraz z pracownikami

Ochotnicza Straż Pożarna w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezes Zarządu LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Krzysztof Tomaszek

Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność Garwolin Przemysław Stępniewski

Prezes Oddziału ZIW R.P w Garwolinie Edmund Żurawek

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Załoga OSM w Woli Rębkowskiej

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Garwolinie

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem Zdzisław Majewski

Dyrektor Hanna Wilczek, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Dyrektor Ewa Flaga, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego

w Żelechowie Grzegorz Szymczak

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie,

Dyrektor mgr Grażyna Sałasińska

Dyrektor Leszek Urawski, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

Dyrektor Regina Gromoł ZS nr 1 w Żelechowie

Dyrektor Zespołu Szkół w Żelechowie Krzysztof Ośka

Dyrektor Joanna Ostrowska, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkól im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Wychowankowie, pracownicy oraz dyrekcja

Zespołu Szkół Specjalnych i Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie

Dyrekcja, wychowawcy, pracownicy oraz wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie

i Rodzice Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach

Dyrekcja oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

Siostra Dyrektor, Mieszkanki i Pracownicy DPS w Życzynie

Wychowankowie i członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przystań” w Garwolinie

Dyrektor Antonina Maraszek i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Budziskach

Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół w Michałówce

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Życzynie

Dyrekcja, Uczniowie i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Duwjęzycznymi w Garwolinie

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku

COLLEGIUM MAZOVIA Kanclerz mgr inż.arch. Mariusz Szabłowski i Rektor dr Bożena Piechowicz

Członek Zarządu Polskie Radio SA Henryk Cichecki

Rektor, Kanclerz i Senat Społecznej Akademii Nauk

Dziekan oraz Pracownicy Dydaktyczni i Administracyjni Społecznej Akademii Nauk Wydział Zamiejscowy w Garwolinie

Redakcja Echa Katolickiego

Redakcja portalu Garwolin24.com

Redakcja gazety powiatu garwolińskiego Twój Głos

Prezes Zarządu Artur Radwan Koleje Mazowieckie

CORA Garwolin

Kierownik Inspektoratu ZUS w Garwolinie Ignacy Kozak

Przedsiębiorcze Kobiety” Justyna Dybcio i Barbara Jarzyna

Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "SCh" w Garwolinie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie

"REM - WOD" Sp. z o.o. w Kielcach

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Wojciech Błażejczyk

Zarząd i Pracownicy Zakładu Budowy i Eksploatacji
Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem

Prezes Zarządu Czesław Warsewicz blueocean

Bank BGŻ Patryk Pałyska oraz pracownicy Oddczaiłu w Garwolinie

Zarząd i pracownicy firmy Wil-Sad

Jarosław Wyglądała Ekolider

PPUH „Plast Bet” Jan Maciejowski

POLAGROS” Agnieszka Napłoszek

Prezes, Trenerzy i Członkowie MG-T „NO NAME” Garwolin

Zarząd i Pracownicy Level Prezes Zarządu Renata Ługowska

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. w Węgrowie

Polska Spółka Gazownictwa

Księgarnia "KROKUS"

AkzoNobel

Redakcja MójDomPlus

Prezes Stanisław Stępień Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna "Metrol" Maciejowice

Firma CUADRILLA RESOURCES

SEDKOMP

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie

Zarząd Pegaz Grup wraz z Pracownikami

Zespół Digitex

Urszula Goliszewska z RodzinąJoomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews