Przejdź do treści

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów

Drukuj

KARTA INFORMACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

tel./fax (025) 68-43-010 w. 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA TRANSPORT ODPADÓW

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.),

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia – spełniający wymogi określone w art. 28 ust. 4 ustawy. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł (część III pkt 43c ppkt b kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 w. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Do czasu utworzenia tego rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych.

ZAŁĄCZNIKI:

zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP

dowód dokonanej opłaty skarbowej

pełnomocnictwo, o ile dotyczy

karta wydawanie zezwolen na transport odpadow.doc

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW - powinien zawierać:

  1. identyfikację przedsiębiorcy: nazwa, adres, NIP, REGON
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  3. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;
  4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
  5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
  6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews