Przejdź do treści

Blisko 3,7 mln zł unijnych środków dla powiatu na szkoły

Drukuj

Blisko 37 mln zł unijnych środków dla powiatu garwolińskiego 2015

Prace nad termomodernizacją szkół rozpoczęliśmy już w 2010 roku. Wniosek o wsparcie unijnymi funduszami przeszedł w końcu pozytywną weryfikacją, dlatego w dniu dzisiejszym została podpisana umowa przez reprezentujące Województwo Mazowieckie Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską i Członka Zarządu Elżbietę Lanc oraz Starostę Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego i Wicestarostę Urszulę Zadrożną przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Józefa Zająca na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów dydaktycznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński” .

 

 

Powiat Garwoliński otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” na termomodernizację Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.

 

Wartość zadania opiewa na kwotę 6 209 626,16 zł., wysokość kosztów kwalifikowanych to 5 227 979,46 zł. Kwota dofinansowania to 3 659 585,62 zł. - 70% poziomu dofinansowania.

 

Wniosek został złożony już w 2010 r. Większość prac udało się zrealizować w obu obiektów dydaktycznych tj. termomodernizacja ścian budynków, termomodernizacja dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa modernizacja i instalacja nowoczesnego systemu C.O.. Tym samym na część inwestycji wykonaną w latach ubiegłych powiat otrzymuje w kwocie dofinansowania refundację środków. Do chwili obecnej wydatkowaliśmy środki w wysokości 2 774 761,16 zł. Łączny koszt robót do wykonania to 2 545 441,86 zł.

 

 

W ramach zaplanowanej inwestycji wykonane będą jeszcze następujące działania w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem: częściowa modernizacja i instalacja nowoczesnego systemu C.O., montaż instalacji odpylania spalin do czterech kotłów, wymiana komina o wysokości względnej 70 m oraz montaż instalacji solarnej w celu podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej.

 

Podstawowym i priorytetowym celem kompleksowej termomodernizacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews