Przejdź do treści

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro
tel. (025) 68-43-010 wew. 951 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-wahfont="13" role="link" style="background: transparent; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #000000; text-decoration-line: none;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA INFORMACYJNA NR 6

WYDAWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


PODSTAWA PRAWNA:
Rozdział 4 - Ewidencja gruntów i budynków art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333).
Informacji o gruntach, budynkach i lokalach udziela się odpłatnie (art. 24 ust. 3). Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydawane są odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek właściciela, wieczystego użytkownika, trwałego zarządcy lub innej osoby mającej w tym interes prawny.
  2. Dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  1. Wypis z rejestru gruntów (zawiera informację o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych oraz klauzulę, dotyczącą przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej) – 50,00 zł
  2. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (zawiera informację o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych oraz klauzulę, dotyczącą przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej)  – 150,00 zł
  3. Wyrys z mapy ewidencyjnej – przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej 110,00 zł
  4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (nie zawiera informacji o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, nie zawiera klauzuli, dotyczącej przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej):

     - 15,00 zł - pierwsza działka;

     - 12,00 zł – działki lub budynki w przedziale 2-10;

     - 6,00 zł - działki lub budynki powyżej 10

     (dotyczy jednostki rejestrowej).


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mający siedzibę przy ul. Staszica 15, budynek B, parter, wejście E, pokoje 9 i 11, tel. (025) 68-43-261, wew. 24 i 25. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Wypisy wykonywane są i wydawane w dniu zamówienia, jeśli nie zachodzi konieczność dostarczenia dokumentów przez zamawiającego, których wcześniej nie doręczył urzędowi np.: zmiana nazwiska, zmiana adresu.
  2. Wyrysy wydawane są w terminie jednego tygodnia, co nie oznacza, że termin ten nie jest krótszy. Zależy to od ilości interesantów oczekujących w danym okresie czasu na załatwienie.
  3. W przypadku zamówienia korespondencyjnego, nie zawierającego wystarczających danych do zidentyfikowania nieruchomości, organ w terminie tygodnia wzywa do uzupełnienia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Polega na składaniu reklamacji wynikających głównie z dostarczenia dokumentów nie będących wcześniej w posiadaniu urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

 

 

 

 

 

Wypis z rejestru gruntów (zawiera informację o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych oraz klauzulę, dotyczącą przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej) – 50,00

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (zawiera informację o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych oraz klauzulę, dotyczącą przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej)  150,00 zł

Wyrys z mapy ewidencyjnej – przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej - 110,00 zł

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (nie zawiera informacji o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań  rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, nie zawiera klauzuli, dotyczącej przeznaczenia dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej )

15,00 - pierwsza działka;

- 12,00 zł – działki lub budynki w przedziale 2-10;

- 6,00 zł - działki lub budynki powyżej 10

(dotyczy jednostki rejestrowej).

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews