Nadal inwestujemy w szkoły

Drukuj

umowa

22 kwietnia br. Powiat Garwoliński reprezentowany przez Starostę Marka Chciałowskiego i Wicestarostę Urszulę Zadrożną podpisał umowę z właścicielem firmy TopInstal Panem Mariuszem Wiśniewskim na wykonanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje: instalację centralnego ogrzewania w budynku pracowni, instalację cieplej wody z zasobnika centralnego w budynku pracowni, kotłownię gazową, dostosowanie istniejącej instalacji solarnej do nowej kotłowni.

Koszt inwestycji to kwota 282.839,19 złotych.

Zakończenie inwestycji przewiduje się na dzień 15 lipca 2015r.