120 paneli kolektorów słonecznych w Miętnem

Drukuj

komin na www2015

Trwają prace przy realizacji inwestycji w ramach projektu dotyczącego kompleksowej termomodernizacji obiektów dydaktycznych szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół w Miętnem jako jedna z pierwszych placówek oświatowych w powiecie oraz jedna z niewielu w skali województwa, od przyszłego roku szkolnego będzie korzystać z nowoczesnego systemu grzewczego i instalacji solarnej w skład której wejdzie aż 120 paneli kolektorów słonecznych. Z uwagi na zakres i koszt zadania – inwestycja jest jedną z czołowych na Mazowszu.

Podstawowym i priorytetowym celem kompleksowej termomodernizacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Powiat Garwoliński otrzymał na ten cel dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość zadania opiewa na kwotę 6 209 626,16 zł., wysokość kosztów kwalifikowanych to 5 227 979,46 zł. Kwota dofinansowania to 3 659 585,62 zł. - 70% poziomu dofinansowania. Wniosek o unijne środki został złożony w 2010 r. Wiele prac udało się już zrealizować.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

 Wykonawcami powyższych prac są:

- KOMINUS SERWIS POLSKA Sp. z o.o. z/s Łężkowice 112, 32-010 Kłaj – wartość prac 1 519 780,15 zł.

- Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew- wartość prac 1.150.675,92 zł.