Umowa podpisana - będą lepsze warunki dla interesantów

Drukuj

 Będą lepsze warunki dla interesantów Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Samorząd Powiatu Garwolińskiego mocno stawia na właściwą obsługę interesantów. Dlatego 12 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie została podpisana umowa na budowę nowego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

 

Załatwianie wszystkich spraw, którymi zajmuje się Starostwo Powiatowe, w jednym miejscu jest niemożliwe. Samorząd Powiatu Garwolińskiego mocno stawia na właściwą obsługę interesantów, a trudno to robić, gdy urząd jest w kilku miejscach na terenie Garwolina. Wiele osób wręcz domagało się by jak najszybciej był on w jednym miejscu, stąd decyzja o budowie budynku Starostwa Powiatowego. Budynek starostwa będzie zlokalizowany w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej.

 

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony już został wykonawca pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie, a w listopadzie 2017 roku powinien być zakończony cały cykl inwestycyjny. Wartość kontraktu wynosi 23.367.138,36 zł brutto. Oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęło 12 ofert. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2016 roku wykonawca ma wykonać stan surowy budynku. Zakres zadania obejmuje budowę budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Budynek będzie posiadał I kondygnację podziemną, III kondygnacje nadziemne /skrzydła boczne/ oraz IV kondygnacje w części centralnej. Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe pn. Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne z/s w Radomiu.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego umowę podpisali Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski oraz Wicestarosta Urszula Zadrożna przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Józefa Zająca. Natomiast ze strony wykonawcy Jacek Kułaga - Prezes Zarządu i Prokurent – Bogusław Silski