Przejdź do treści

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Drukuj

W dniu 07.10.2015 roku zostało opublikowane w Dz.U. poz. 1554 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

W rozporządzeniu między innymi:

  • dostosowano przepisy rozporządzenia do opracowania projektu budowlanego jako załącznik do zgłoszenia budowy,
  • wskazano szczegółowy zakres i formę informacji o obszarze oddziaływania,
  • wskazano co powinna zawierać strona tytułowa projektu (obok nazwy, adresu oraz jednostki ewidencyjnej, obrębu i numerów działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, wskazanie kategorii obiektu budowlanego)
  • doprecyzowano treść informacji zamieszczanych na stronie tytułowej projektu budowlanego poprzez wyeksponowanie projektanta odpowiedzialnego za całość prac projektowych,
  • dopuszczono sporządzenie projektu budowlanego na poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych,
  • dokonano uzupełnienia o przebudowę katalogu robót budowlanych, dla których należy sporządzić i dołączyć ocenę techniczną, obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

 

Zmiana rozporządzenia wejdzie w życie 15.10.2015 roku.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews