Informacje podstawowe

Drukuj

WYDZIAŁ Komunikacji

Dyrektor ROBERT OCHNIO 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
tel/fax. +48 25 684 30 10 wew. 885

Dyrektor Wydziału Komunikacji tel. 509 619 074
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji, Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów
PAWEŁ BUDYTA
tel. +48 25 684 30 10 wew. 886

Kierownik Referatu Praw Jazdy
JUSTYNA KENDER-OCHNIK
tel. +48 25 684 30 10 wew. 866

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. //


 

Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu:

 1. rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów;
 2. wydawania karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego;
 3. kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
 4. przyjmowania od policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz jego zwracania po ustaniu przyczyny zatrzymania;
 5. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym międzynarodowych praw jazdy;
 6. wydawania wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia;
 7. przyjmowania praw jazdy zatrzymanych przez policję;
 8. przyjmowania postanowień o zatrzymaniu praw jazdy wydanych przez organy do tego upoważnione;
 9. wydawania decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
 10. wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;
 11. wydawania decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdem;
 12. organizowania i obsługi biurowej komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy;
 13. wydawania i cofania upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów;
 14. przeprowadzania kontroli stacji pojazdów;
 15. wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 16. prowadzenia imiennej ewidencji upoważnionych diagnostów;
 17. wydawania zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów;
 18. dokonywania wpisu osób do ewidencji instruktorów oraz wydawania im legitymacji;
 19. sprawowania nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez ośrodki szkolenia;
 20. wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 21. udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania licencji w zakresie krajowego transportu drogowego oraz przenoszenia licencji;
 22. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarach wykraczających poza granice jednej gminy;
 23. wydawania zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę, prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
 24. kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonych licencji lub zezwoleń albo zaświadczeń;
 25. koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych;
 26. wyznaczania jednostki do holowania, przemieszczania i usuwania pojazdów na koszt właściciela oraz wyznaczania w tym celu parkingów strzeżonych.