Przejdź do treści

Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

Drukuj

Nowa ustawa o opłacie skarbowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań lecz wydane zaswiadczenia, pozwolenia, koncesje i zezwolenia, a należy ją uiszczać z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

 

 1. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, ale tylko czynności urzędowe, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) czy zaświadczenia.
 2. Opłatę skarbowa uiszczać należy z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku, gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
 3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego jeśli nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 4. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat.
 5. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w naszym przypadku – Burmistrz Miasta Garwolin.
 6. Stawki opłat za czynności dokonywane w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 7. pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – 2011 zł
 8. pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza przez mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców – 506 zł
 9. pozwolenie na wytwarzanie odpadów – 2011 zł
 10. pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców – 506 zł
 11. pozwolenie zintegrowane – 2011 zł
 12. pozwolenie zintegrowane dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców – 506 zł
 13. pozwolenie wodnoprawne – 217 zł
 14. zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – 120 zł
 15. dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł
 16. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt – 17 zł
 17. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – 505 zł
 18. decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska – 505 zł
 19. przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska – 259 zł
 20. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów – 616 zł
 21. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – 616 zł
 22. koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin – 616 zł
 23. koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych – 616 zł
 24. decyzja zawierająca zezwolenia (pozwolenia, koncesje) na kilka rodzajów działalności – za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 25. decyzje inne, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł
 26. zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego – 17 zł
 27. decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków:
 28. wynikających z wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska - 1023 zł
 29. wynikających z wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców – 259 zł
 30. wynikających z przepisów oprawa wodnego – 100 zł
 31. przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 32. dodanie do zezwolenia (pozwolenia, koncesji) kolejnego rodzaju działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Ponadto informujemy, że opłacie skarbowej podlega wydawana przez wójta (burmistrza) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 205 zł.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews