Przejdź do treści

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji

Drukuj

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią odpady o kodzie: 16 01 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, i są odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny być przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 poz. 1610). 

Podstawowym celem cytowanej ustawy jest zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska postępowania z pojazdem wycofanym z eksploatacji, który staje się odpadem w przypadku gdy jego posiadacz pozbywa się go, zamierza się go pozbyć, lub do jego pozbycia jest obowiązany. Właściciel takiego pojazdu może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, natomiast jego demontaż może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Przepisy ustawy stosuje się do:

1)   pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;

2)   pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

3) odpadów powstałych z pojazdów

Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych.

Przepisy ustawy stosuje się do:

1)   pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;

2)   pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

3) odpadów powstałych z pojazdów

Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych.Na terenie Powiatu Garwolińskiego działają dwie stacje demontażu pojazdów: 
Stacja Demontażu Autokasacja, Krzysztof Całczyński, ul. Kościuszki 116, 08-400 Garwolin 
TEDIPOL, Teodora Gołębiowska, Rębków, ul. Młyńska 36, 08-400 Garwolin

Stanisław Królik Zakład Usługowo-Handlowy „AUTO – BAKS” Gończyce 129 A 08-460

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews