Przejdź do treści

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Drukuj

Za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) określają zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, którego jednym z podstawowych elementów jest zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 


W ustawie wymienia się 10 grup sprzętu, tj.:

  • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
  • Sprzęt audiowizualny
  • Sprzęt oświetleniowy
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  • Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
  • Przyrządy do nadzoru i kontroli
  • Automaty do wydawania

Ponadto w ramach każdej z powyższych grup wyróżnia się odpowiednie rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w momencie uznania tego sprzętu za odpad może przekazać taki zużyty sprzęt do punktu zbierania, a dokonując zakupu nowego sprzętu - do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, pod warunkiem, że oddawany zużyty sprzęt będzie tego samego rodzaju oraz w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Jednocześnie umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami jest zabronione. 

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews