Plany urządzania lasów

Drukuj

Wykonania uproszczonych planów urządzania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 20 000,00 zł.