Dofinansowanie zadania z WFOŚIGW

Drukuj

Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, starego drzewostanu w Parku Zabytkowym przy Zespole Dworskim w Miętnem dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 67 495,68 zł.