Przejdź do treści

BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

Drukuj

Elementem krajobrazu kulturowego dodającym uroku, a zarazem przedstawiającym historię powiatu są licznie występujące na jego terenie zespoły dworsko – pałacowe i parki podworskie z wieloma pomnikami przyrody. 
Rozwoju turystyki nie można utożsamiać tylko z napływem turystów z zewnątrz, również mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z walorów przyrodniczych i kulturowych naszych ziem. 

Przedstawiamy Państwu istniejące na terenie naszego powiatu bazy edukacji ekologicznej znajdujące się w Miętnem i Hucie Garwolińskiej. Wierząc, iż poznawanie natury najlepiej wpływa na powstawanie pozytywnej więzi emocjonalnej pomiędzy człowiekiem a przyrodą pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na wędrówkę szlakami, które mamy nadzieję wzbogacą Państwa wiedzę przyrodniczą, a także uświadomią konieczność troski o dziedzictwo kulturowe. 

Zarówno Baza Edukacji Ekologicznej, powstała w 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem jak i Leśna Ścieżka Przyrodniczo - Kulturowa, powstała w 2001r., a położona w Leśnictwie Huta Garwolińska, mają służyć głównie realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów czyli tzw. zielonych szkół. Stanowią one również doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców powiatu i ich gości. 

BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM to sala edukacyjna, ścieżka przyrodniczo–kulturowa położona na terenie zabytkowego parku podworskiego wraz z dworkiem oraz stanica rowerowa. 
Sala edukacji ekologicznej wyposażona została między innymi w wizualizer, telewizor, odtwarzacz DVD, projektor multimedialny, tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy, mikroskopy wraz z preparatami, dydaktyczną stację pogody, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu lekcji przyrody i warsztatów ekologicznych, a więc binokulary, lornetki, lupy, taśmy miernicze, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, modele budowy części roślin, zestawy skał i minerałów, szkielety naturalne niektórych zwierząt, czy też zestawy polowe do badań fizyko-chemicznych wody i gleby oraz wiele, wiele innych. W razie złej pogody do dyspozycji prowadzących zajęcia w terenie jest namiot o wymiarach 6mx12m. 
Ścieżka przyrodniczo – kulturowa powstała z myślą pokazania piękna i bogactwa flory i fauny parku podworskiego w Miętnem. Biegnie ona alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór. Całkowita długość ścieżki to 1200m, a czas potrzebny do jej pokonania to ok. 70 min. 
Znajdują się tu przystanki (Aleja lipowo-dębowa, Pomniki przyrody, Skarbiec ziół, Dwór, Ogród ozdobny, Flora i fauna parku, Ptasia remiza, Życie stawu oraz Łąka) wyposażone w tablice ogólnoinformacyjne oraz tematyczne. Na terenie ścieżki umieszczone są również tabliczki z nazwami gatunkowymi rosnących na niej drzew, krzewów i bylin parkowych. 
Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów powstała z myślą połączenia bazy w Miętnem ze ścieżką w Hucie Garwolińskiej oraz udostępnienia kompleksu leśnego Huta dla celów turystyki rowerowej. Nadleśnictwo Garwolin wytyczyło ponad 15 kilometrową ścieżkę rowerową, która została ona zaprojektowana w dwóch wariantach dla różnych grup wiekowych i preferencji odbiorców. 
Izba Regionalna znajdująca się w sąsiedztwie bazy edukacji w Miętnem stanowi dodatkową atrakcję. Powstała w 2009r. z eksponatów będących częścią zbiorów prywatnych kolekcjonerów z terenu powiatu garwolińskiego, głownie Pani Jadwidze Bieniawskiej, Marii Domańskiej i Lucjanowi Goździowi, jak też zbiorów Zespołu Szkół Rolniczych zgromadzonych przez uczniów i nauczycieli tej szkoły.

LEŚNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO - KULTUROWA W HUCIE GARWOLIŃSKIEJ obejmuje trasę o długości 3 800m. Ścieżka rozpoczyna się na parkingu z wiatą edukacyjną dla 40 osób, kącikiem wypoczynkowym wyposażonym w 3 wigwamy ze stołami i ławkami dla 12 osób oraz placem zabaw dla dzieci, basenem kwiatowym z alpinarium, kręgiem ogniskowym z ławami, studnią z czynnym żurawiem oraz ekspozycjami próbek drewna, przekrojem mrowiska i budkami lęgowymi dla różnych gatunków ptaków. Dodatkową atrakcją jest ścieżka edukacyjno- sprawnościowa, dająca możliwość połączenia ćwiczeń ogólnosprawnościowych na przyrządach z ciekawą lekcją przyrody. Dalsza część leśnej ścieżki to przystanki z tablicami o tematyce ochrony lasu i przyrody (Sukcesja roślinna, Gospodarka łowiecka, Struktura drzewostanu, Profil glebowy, Urządzenia hodowlano - łowieckie, Ochrona drzewek przed zwierzyną, Staw leśny - znaczenie wody w lesie, Życie stawu, Zmiany w krajobrazie, Co zagraża lasom, Pomniki przyrody, Użytki leśne, Rezerwaty przyrody, Zwierzyna w lasach powiatu garwolińskiego, Ptaki .......) wraz z eksponatami takimi jak: posypy dla bażantów, buchtowiska dla dzików, paśniki, lizawki, karmniki dla zwierząt oraz różnego rodzaju pułapki na szkodniki. Atrakcją ścieżki są 2 ambony widokowe do obserwacji ornitologicznych oraz 2,5 hektarowy akwen wodny wykonany w ramach małej retencji, na którym został zamontowany pomost do badań jakości fizyko - chemicznych wody i badań hydrobiologicznych.
Do pracy dydaktycznej na ścieżce wydano materiały edukacyjne dla nauczycieli prowadzących lekcje plenerowe z możliwością zastosowania formy warsztatów, konkursów, badań czy obserwacji oraz zakupiono urządzenia do badania wody i obserwacji ptaków. 
Ścieżka stanowi pętlę zaczynającą się i kończącą na parkingu, co jest wygodne nie tylko ze względu na możliwość pozostawienia środka lokomocji, czy przejechania trasy przywiezionym rowerem, ale również z uwagi na możliwość zorganizowania na koniec wyprawy ogniska połączonego np. z pieczeniem kiełbasek.

Ścieżki są odwiedzane przez coraz liczniejszą rzeszę spragnionych natury, bądź chcących w sposób niekonwencjonalny poprowadzić lekcje, dlatego: 

- chcąc zorganizować zajęcia w Bazie Edukacji Ekologicznej w Miętnem prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny, bądź mailowy: 


  • tel. 025 682 30 81 wew. 339- chcąc zorganizować ognisko na Leśnej Ścieżce w Hucie Garwolińskiej należy skontaktować się z osobą opiekującą się ścieżką, która za drobną opłatą przygotuje Państwu drewno i kijki do pieczenia kiełbasek: 

  • tel. 0607 172 214

 

Kontynuacją wcześniejszych inwestycji z zakresu ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej jest wykonanie w roku 2009 przez Powiat Garwoliński szeregu prac min.: 
- odrestaurowano zabytkowy park krajobrazowy w Garwolinie za kwotę 111 975,00 zł z czego kwota w wysokości 48 715,00 zł. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- do bazy edukacji ekologicznej w Miętnem zakupiono dodatkowe wyposażenie w tym tablice interaktywną, namiot do prowadzenia zajęć w plenerze jak również wykonano dodatkowe nasadzenia . Koszt inwestycji 38 750,00 zł z czego kwota w wysokości 19 250,00 zł. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano dodatkowe przystanki tematyczne na Leśnej ścieżce przyrodniczo- kulturowej w Hucie Garwolińskiej. Koszt inwestycji 62 178,30 zł z czego kwota w wysokości 30 683,00 zł. pochodzi zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W roku 2010 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane zostały środki zarówno w formie dotacji jak i pożyczek na następujące zadania inwestycyjne: 
- wykonano dodatkowe przystanki tematyczne na Leśnej ścieżce przyrodniczo- kulturowej w Hucie Garwolińskiej. Koszt inwestycji 30 500,00 zł z czego kwota w wysokości 15 000,00 zł. pochodzi zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano termomodernizację budynku dydaktycznego oraz dydaktyczno szkoleniowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Mietnem 
Koszt inwestycji 1 233 110,95 zł z czego kwota w wysokości 973 500,70 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano termomodernizację budynku warsztatów ZSP nr 2 w Garwolinie 
Koszt inwestycji 430 356,83 zł z czego kwota w wysokości 344 285,46 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews