BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

Drukuj

Elementem krajobrazu kulturowego dodającym uroku, a zarazem przedstawiającym historię powiatu są licznie występujące na jego terenie zespoły dworsko – pałacowe i parki podworskie z wieloma pomnikami przyrody. 
Rozwoju turystyki nie można utożsamiać tylko z napływem turystów z zewnątrz, również mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z walorów przyrodniczych i kulturowych naszych ziem. 

Przedstawiamy Państwu istniejące na terenie naszego powiatu bazy edukacji ekologicznej znajdujące się w Miętnem i Hucie Garwolińskiej. Wierząc, iż poznawanie natury najlepiej wpływa na powstawanie pozytywnej więzi emocjonalnej pomiędzy człowiekiem a przyrodą pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na wędrówkę szlakami, które mamy nadzieję wzbogacą Państwa wiedzę przyrodniczą, a także uświadomią konieczność troski o dziedzictwo kulturowe. 

Zarówno Baza Edukacji Ekologicznej, powstała w 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem jak i Leśna Ścieżka Przyrodniczo - Kulturowa, powstała w 2001r., a położona w Leśnictwie Huta Garwolińska, mają służyć głównie realizowaniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu garwolińskiego oraz grup przyjeżdżających z innych terenów czyli tzw. zielonych szkół. Stanowią one również doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców powiatu i ich gości. 

BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM to sala edukacyjna, ścieżka przyrodniczo–kulturowa położona na terenie zabytkowego parku podworskiego wraz z dworkiem oraz stanica rowerowa. 
Sala edukacji ekologicznej wyposażona została między innymi w wizualizer, telewizor, odtwarzacz DVD, projektor multimedialny, tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy, mikroskopy wraz z preparatami, dydaktyczną stację pogody, podręczną biblioteczkę jak też materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu lekcji przyrody i warsztatów ekologicznych, a więc binokulary, lornetki, lupy, taśmy miernicze, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, modele budowy części roślin, zestawy skał i minerałów, szkielety naturalne niektórych zwierząt, czy też zestawy polowe do badań fizyko-chemicznych wody i gleby oraz wiele, wiele innych. W razie złej pogody do dyspozycji prowadzących zajęcia w terenie jest namiot o wymiarach 6mx12m. 
Ścieżka przyrodniczo – kulturowa powstała z myślą pokazania piękna i bogactwa flory i fauny parku podworskiego w Miętnem. Biegnie ona alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX wieczny dwór. Całkowita długość ścieżki to 1200m, a czas potrzebny do jej pokonania to ok. 70 min. 
Znajdują się tu przystanki (Aleja lipowo-dębowa, Pomniki przyrody, Skarbiec ziół, Dwór, Ogród ozdobny, Flora i fauna parku, Ptasia remiza, Życie stawu oraz Łąka) wyposażone w tablice ogólnoinformacyjne oraz tematyczne. Na terenie ścieżki umieszczone są również tabliczki z nazwami gatunkowymi rosnących na niej drzew, krzewów i bylin parkowych. 
Stanica rowerowa wyposażona w 30 rowerów powstała z myślą połączenia bazy w Miętnem ze ścieżką w Hucie Garwolińskiej oraz udostępnienia kompleksu leśnego Huta dla celów turystyki rowerowej. Nadleśnictwo Garwolin wytyczyło ponad 15 kilometrową ścieżkę rowerową, która została ona zaprojektowana w dwóch wariantach dla różnych grup wiekowych i preferencji odbiorców. 
Izba Regionalna znajdująca się w sąsiedztwie bazy edukacji w Miętnem stanowi dodatkową atrakcję. Powstała w 2009r. z eksponatów będących częścią zbiorów prywatnych kolekcjonerów z terenu powiatu garwolińskiego, głownie Pani Jadwidze Bieniawskiej, Marii Domańskiej i Lucjanowi Goździowi, jak też zbiorów Zespołu Szkół Rolniczych zgromadzonych przez uczniów i nauczycieli tej szkoły.

image001.jpg image002.jpg image003.jpg

image004.jpg image005.jpg image006.jpg

image007.jpg image008.jpg image009.jpg

image010.jpg image011.jpg image012.jpg

image013.jpg image014.jpg image015.jpg

image016.jpg

LEŚNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO - KULTUROWA W HUCIE GARWOLIŃSKIEJ obejmuje trasę o długości 3 800m. Ścieżka rozpoczyna się na parkingu z wiatą edukacyjną dla 40 osób, kącikiem wypoczynkowym wyposażonym w 3 wigwamy ze stołami i ławkami dla 12 osób oraz placem zabaw dla dzieci, basenem kwiatowym z alpinarium, kręgiem ogniskowym z ławami, studnią z czynnym żurawiem oraz ekspozycjami próbek drewna, przekrojem mrowiska i budkami lęgowymi dla różnych gatunków ptaków. Dodatkową atrakcją jest ścieżka edukacyjno- sprawnościowa, dająca możliwość połączenia ćwiczeń ogólnosprawnościowych na przyrządach z ciekawą lekcją przyrody. Dalsza część leśnej ścieżki to przystanki z tablicami o tematyce ochrony lasu i przyrody (Sukcesja roślinna, Gospodarka łowiecka, Struktura drzewostanu, Profil glebowy, Urządzenia hodowlano - łowieckie, Ochrona drzewek przed zwierzyną, Staw leśny - znaczenie wody w lesie, Życie stawu, Zmiany w krajobrazie, Co zagraża lasom, Pomniki przyrody, Użytki leśne, Rezerwaty przyrody, Zwierzyna w lasach powiatu garwolińskiego, Ptaki .......) wraz z eksponatami takimi jak: posypy dla bażantów, buchtowiska dla dzików, paśniki, lizawki, karmniki dla zwierząt oraz różnego rodzaju pułapki na szkodniki. Atrakcją ścieżki są 2 ambony widokowe do obserwacji ornitologicznych oraz 2,5 hektarowy akwen wodny wykonany w ramach małej retencji, na którym został zamontowany pomost do badań jakości fizyko - chemicznych wody i badań hydrobiologicznych.
Do pracy dydaktycznej na ścieżce wydano materiały edukacyjne dla nauczycieli prowadzących lekcje plenerowe z możliwością zastosowania formy warsztatów, konkursów, badań czy obserwacji oraz zakupiono urządzenia do badania wody i obserwacji ptaków. 
Ścieżka stanowi pętlę zaczynającą się i kończącą na parkingu, co jest wygodne nie tylko ze względu na możliwość pozostawienia środka lokomocji, czy przejechania trasy przywiezionym rowerem, ale również z uwagi na możliwość zorganizowania na koniec wyprawy ogniska połączonego np. z pieczeniem kiełbasek.

image07.jpg image08.jpg image09.jpg

image10.jpg image11.jpg image12.jpg

image13.jpg image14.jpg image15.jpg

image16.jpg image17.jpg image18.jpg

image19.jpg image20.jpg image21.jpg

image22.jpg image23.jpg image24.jpg

image25.jpg image26.jpg image27.jpg

image28.jpg image29.jpg image30.jpg

image31.jpg image32.jpg image33.jpg

image34.jpg image35.jpg image36.jpg

image37.jpg image38.jpg image39.jpg

image40.jpg image41.jpg image42.jpg

image43.jpg

Ścieżki są odwiedzane przez coraz liczniejszą rzeszę spragnionych natury, bądź chcących w sposób niekonwencjonalny poprowadzić lekcje, dlatego: 

- chcąc zorganizować zajęcia w Bazie Edukacji Ekologicznej w Miętnem prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny, bądź mailowy: 
- chcąc zorganizować ognisko na Leśnej Ścieżce w Hucie Garwolińskiej należy skontaktować się z osobą opiekującą się ścieżką, która za drobną opłatą przygotuje Państwu drewno i kijki do pieczenia kiełbasek: 

 

Kontynuacją wcześniejszych inwestycji z zakresu ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej jest wykonanie w roku 2009 przez Powiat Garwoliński szeregu prac min.: 
- odrestaurowano zabytkowy park krajobrazowy w Garwolinie za kwotę 111 975,00 zł z czego kwota w wysokości 48 715,00 zł. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- do bazy edukacji ekologicznej w Miętnem zakupiono dodatkowe wyposażenie w tym tablice interaktywną, namiot do prowadzenia zajęć w plenerze jak również wykonano dodatkowe nasadzenia . Koszt inwestycji 38 750,00 zł z czego kwota w wysokości 19 250,00 zł. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano dodatkowe przystanki tematyczne na Leśnej ścieżce przyrodniczo- kulturowej w Hucie Garwolińskiej. Koszt inwestycji 62 178,30 zł z czego kwota w wysokości 30 683,00 zł. pochodzi zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W roku 2010 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane zostały środki zarówno w formie dotacji jak i pożyczek na następujące zadania inwestycyjne: 
- wykonano dodatkowe przystanki tematyczne na Leśnej ścieżce przyrodniczo- kulturowej w Hucie Garwolińskiej. Koszt inwestycji 30 500,00 zł z czego kwota w wysokości 15 000,00 zł. pochodzi zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano termomodernizację budynku dydaktycznego oraz dydaktyczno szkoleniowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Mietnem 
Koszt inwestycji 1 233 110,95 zł z czego kwota w wysokości 973 500,70 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykonano termomodernizację budynku warsztatów ZSP nr 2 w Garwolinie 
Koszt inwestycji 430 356,83 zł z czego kwota w wysokości 344 285,46 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.